Friday, April 29, 2011

落叶那一年,
陪我走过了一个夏天。

如今,
落叶不再紧紧拥抱着大树。
草地上,
铺满了遗憾和感慨...

头发长了,
思念更深了。

---------------------------------------你说,
我比较适合
一个人在街上行走。

没有灵魂,没有方向,
因为不需要。

No comments:

Post a Comment