Tuesday, February 8, 2011

两天

啊,突然觉得旅行其实很爽,
真的很想买个新的照相机。

我可以开始赚钱了吗?

-----------------------------

为了要买新的dslr,
我需要增肥5公斤,
真的很够力,
为什么我‘竟然’会有这样的父母...=,=

-----------------------------

虽然很清楚的知道,
你并不会在这个时候写上一篇,
但就是总会不由自主地在那里逗留。

很庆幸,你可以过得很充实,
这样我可以放心了。

1 comment: